AKTIVNOSTI V LETIH 2016-2019

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« za nemoteno oskrbo s pitno vodo predvideva ustrezno ureditev že obstoječih vodnih virov Blate, Slovenska vas in Podstene ter vrtin Sodražica. Vodne vire na manjših, lokalnih vodooskrbnih sistemih bomo opustili, konzervirali ali pa uporabili kot rezervne vodne vire.

V sklopu projekta bomo zgradili:

  • 65.570 metrov novih cevovodov,
  • 11 črpališč,
  • 4 vodohrane,
  • in 3 čistilne naprave za pitno vodo.

Obstoječe vodovode bomo za boljši nadzor in učinkovitejše zagotavljanje kakovostne pitne vode povezali v celovit sistem vodooskrbe.

Izboljšali bomo hidravlične značilnosti vodovodnega sistema in tako zagotovili boljšo pretočnost vode v cevovodih.

Gradnja se je začela v začetku leta 2016, predviden zaključek del, vključno s poskusnim obratovanjem novozgrajenega sistema, pa je oktobra 2019.