CILJI IN UČINKI

Uresničitev projekta bo v občinah Kočevje, Ribnica in Sodražica zagotovila dolgoročno zanesljivo oskrbo z varno in zdravo pitno vodo.

Glavna cilja projekta sta dva:

 • zagotoviti dostop do kakovostne pitne vode za 25.197 ljudi iz občin Kočevje, Ribnica in Sodražica
 • vključiti novih 1.378 ljudi v javni vodovodni sistem
  • od tega 381 v občini Kočevje
  • in 1.014 v občini Sodražica

Občine s projektom zasledujejo tudi naslednje cilje:

 • zagotoviti ustrezno vodovodno infrastrukturo za 25.197 ljudi
 • zmanjšati vodne izgube ter posledično zmanjšati stroške energije in vzdrževanja
 • zagotoviti rezervne vodne vire
 • hidravlično izboljšati vodovodni sistem
 • zagotoviti ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo na področjih, ki še niso vključena v javni vodovodni sistem
 • urediti vodovodne sisteme za zagotavljanje požarne varnosti

Zmanjšanje obstoječih vodnih izgub bo pomembno prispevalo k ohranjanju neprecenljivih naravnih virov. Zagotovitev čiste pitne vode bo pozitivno vplivala na zdravje ljudi in splošno kakovost življenja na tem območju. S tem bo območje ne samo bolj prijazno za bivanje, boljši bodo tudi pogoji za ustvarjanje novih razvojnih priložnosti občin in širše regije.