Dela na vseh 3 čistilnih napravah v okviru projekta SORIKO so končana, izvajajo se odprave zadnjih pomanjkljivosti.
V nadaljevanju nekaj slikovnih utrinkov:

ČN Slov. vas

ČN Blate:

ČN Globel: