FINANCIRANJE

Celoten projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je vreden dobrih 25 milijonov evrov, od tega je 18,3 milijona evrov namenjenih za izboljšavo vodovodnega omrežja ter 5,5 milijona evrov za izgradnjo čistilnih naprav.

Projekt sofinancirajo:

  • Evropska unija iz Kohezijskega sklada
  • Republika Slovenija iz finančne perspektive 2014–2020
  • Občine Sodražica, Ribnica in Kočevje iz svojih proračunov