INVESTITORKE IN UPRAVLJALEC

Občina Kočevje

Kočevska je bila od nekdaj nekaj posebnega, njen razvoj se je odvijal drugače kot drugod po Sloveniji. Danes več kot 90 odstotkov pokrajine poraščajo širni gozdovi, med katerimi je prava posebnost šest ohranjenih pragozdov. Naravna vrednost Kočevske je izjemna biotska raznolikost, kar skriva velik potencial, tudi za razvoj trajnostnega turizma. Značilnosti pokrajine so izrazito kraške, z visokimi planotami in vmesnimi polji, številnimi jamami, vrtačami in drugimi tipičnimi pojavi. Kraški značaj pokrajine je vzrok za pogosto pomanjkanje vode kljub obilnim padavinam.

Občino sestavlja 80 naselij, od tega je edino mestno naselje Kočevje, največji kraj v občini. V občini živi dobrih 16 tisoč prebivalcev in v zadnjem obdobju postopoma upada. Kočevje sodi med slabše razvite slovenske občine, prihodki so nižji od povprečja, brezposelnost je visoka.

Občina Sodražica

V Sodraški dolini je doma suha roba, najstarejša in številčno najmočnejša domača lesna obrt na tem območju. Občina Sodražica ima kljub relativni bližini večjih središč odročno lego, veliko naselij je demografsko ogroženih. Število prebivalcev je dobrih dva tisoč, zaposleni so v lokalnih industrijskih podjetjih ali pa se ukvarjajo z obrtjo, najpogosteje z lesnopredelovalnimi storitvami in izdelovanjem spominkov. Kmetje se soočajo z neugodnim podnebjem, značilnim za visoki kras, parcele so razdrobljene, zato se večina ukvarja še z izdelovanjem suhe robe. Povprečni mesečni prihodki so nižji od slovenskega povprečja za približno petino. Prednost Sodražice so dobri naravni pogoji za kmečki turizem, kamor tudi usmerjajo svojo prihodnost.

Občina Ribnica

Ribnica, eden najstarejših slovenskih krajev, se ponaša z bogato zgodovino. Zaščitni znak ribniške doline predstavljata suhorobarstvo in lončarstvo, obrti z večstoletno tradicijo, ki se ohranjata še danes. Več kot 60 odstotkov občine pokrivajo bogati gozdovi, industrija predelave lesa pa je še vedno glavna nosilka gospodarskega razvoja te doline. Bogato naravno dediščino nadgrajuje bogata kulturna dediščina s številnimi kulturnimi, etnografskimi in drugimi prireditvami. Ribnica se ponaša tudi s prvo in najstarejšo gimnazijo na Kranjskem. V občini danes živi preko 9.300 prebivalcev, razvitost občine je relativno dobra, povprečna plača pa je nekoliko pod slovenskim povprečjem.

Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost

bodoči upravljavec oskrbe s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje

Javno podjetje Hydrovod so ustanovile občine na kočevsko-ribniškem področju: Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Kostel. Hydrovod skrbi za zbiranje, prečiščevanje in distribucijo vode na območju teh občin. Trenutno upravljajo s 24 vodovodnimi sistemi. Njihovi prednostni nalogi sta dve, porabnikom zagotavljati pitno vodo v zadostnih količinah ne glede na letni čas in porabnikom zagotavljati kakovostno pitno vodo, skladno z veljavno zakonodajo.

Hydrovod se je pridružil pobudi GZS Skupaj za boljšo družbo – Voda iz pipe, s čimer želijo spremeniti navade ljudi, da bi postali bolj odgovorni do sebe in okolja. Spodbujajo pitje vode iz pipe, ki manj obremenjuje okolje in je bolj zdrava.