Ob začetku izvajanja del na projektu Oskrba s pitno vod na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje so vsa gospodinjstva sodelujočih občin prejela zloženko, v kateri so predstavljene splošne informacije o projektu, njegovem namenu, obsegu predvidenih del in ciljih, ki jih s projektom zasledujejo.

Zloženka predstavi izvajalce gradbenih del in strokovnega nadzora ter prikaže strukturo financiranja te pomembne naložbe v vodovodno infrastrukturo občin Kočevje, Ribnica in Sodražica.

Kratka in jedrnata vsebina v izdani tiskovini tako izčrpno predstavlja pomen in obseg projekta, s katerim bodo uredili oskrbo s pitno vodo tako za sedanje kot za prihodnje generacije prebivalcev. Poleg zagotavljanja nemotene oskrbe s kakovostno pitno vodo prinaša uresničitev projekta tudi številne pozitivne učinke za življenje na tem območju, za razvoj občin in širše regije.

Zloženka je objavljena tudi na spletni strani projekta: http://soriko.si/content/zlozenke.