V občinah Sodražica, Ribnica in Kočevje se po predvideni dinamiki nadaljujejo dela na projektu oskrbe s pitno vodo SORIKO, ki ga poleg občin sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Dela na čistilnih napravah, ki bodo nameščene na glavnih vodnih virih v vseh treh občinah, bodo predvidoma zaključena že letos jeseni, ko se bo pričelo njihovo poskusno obratovanje. Na čistilnih napravah Slovenska vas v občini Kočevje in Blate v občini Ribnica potekajo zaključna gradbena dela in splošna strojno montažna dela. V Sodražici se nadaljuje gradnja čistilne naprave Globel.

Na območju občine Kočevje na vodovodnem omrežju v teh dneh potekajo gradbena in montažna dela v treh skupinah na različnih delih trase vodovoda od občinske meje med občino Ribnica in občino Kočevje do čistilne naprave Slovenska vas. Gradbena in montažna dela izvajajo tudi na odseku vodovoda Nove Ložine – Dolnje Ložine ter na odseku Gornje Ložine – Dolnje Ložine. Na vodohranih Kočevska Reka in Inflauf pa v teh dneh že zaključujejo z deli.

V občini Ribnica nadaljujejo z gradbenimi in strojno montažnimi deli na odseku vodovoda od vodohrana Blate do čistilne naprave Blate. V občini Sodražica izvajajo gradbena in zaključna dela na vodovodu Ulica na Pesek – čistilna naprava Sodražica. Na odseku vodovoda med čistilno napravo Sodražica in vodohranom Sodražica potekajo gradbena in montažna dela. Na vodovodu Podstene pa so v teku zemeljska dela za izgradnjo dostopne poti do vodnega zajetja. Pripravljalna in tudi že določena gradbena dela se v Sodražici izvajajo tudi na odseku med vodohranom Sodražica in občinsko mejo z Ribnico. Na vodohranu Globel pa so dela že v zaključni fazi.

Z naložbo Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje bodo prebivalcem zagotovili kakovostno pitno vodo, zgradili preko 65,5 kilometrov novega vodovodnega omrežja in ga hidravlično izboljšali ter več kot tisoč prebivalcem na novo omogočili priključitev na javni vodovod.

Čistilna naprava Globel

Vodovod Dolnje – Gornje Ložine

Vodovod vodohran Blate – čistilna naprava Blate