V začetku novembra so se v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje začela gradbena dela za izgradnjo vodovoda na območju naselij Borovec, Gornja in Dolnja Briga. V okviru projekta bo izveden vodovodni cevovod v dolžini 2.441 metrov in stranski odsek v dolžini 180 metrov. Novozgrajeni vodovod bo poleg oskrbe z zdravo pitno vodo zagotavljal tudi požarno varnost.

Na tem območju občine Kočevje sta doslej oskrbo z vodo zagotavljala dva manjša vodovodna sistema. Naselje Borovec se je v I. fazi projekta navezalo na vodovod Kočevska Reka, in vodohran Inlauf nad Borovcem. Decembra 2019 pa je bil nato potrjen še predlog razširitve projekta z vodovodom Borovec-Gornja Briga in s tem pridobljena tudi sredstva sofinanciranja. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela za izgradnjo vodovoda izvaja podjetje Komunalne gradnje Grosuplje, storitve nadzora pa podjetje R-inženiring projekt. Vrednost del je dobrih 341.000 evrov, zaključek pa je po pogodbi predviden v januarju 2021.

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je partnerski projekt treh občin, Občine Kočevje, Občine Sodražica in Občine Ribnica. Namen projekta je zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev teh treh občin z varno in zdravo pitno vodo. V okviru projekta je bilo doslej položenih več kot 63.000 metrov vodovodnih cevi, zgrajeni štirje vodohrani, 3 vodarne in 11 črpališč. Projekt vreden dobrih 25 milijonov evrov brez DDV je v višini 87,4 % sofinanciran s strani Evropske unije iz kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Več informacij:
Katja Godeša, Občina Kočevje: katja.godesa@kocevje.si, tel: 040 439 034
www.soriko.si