Dela na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se nadaljujejo. Konec oktobra letos je bila položena le nekaj manj kot polovica od predvidenih 65.570 metrov vodovoda. Največ dela je zaključenega na območju občine Sodražica, kjer so tudi najprej pričeli z gradnjo. V Sodražici je tako bilo položenih že skoraj 13.000 metrov vodovoda, kar predstavlja slabih 70 odstotkov predvidenega v sklopu projekta. V občinah Ribnica in Kočevje pa je položenih že približno 40 odstotkov vodovoda. Na vseh trasah že zgrajenih vodovodov izvajajo telemetrijo in elektroinštalacije.

V občini Sodražica na vodovodu Zajetje Podstene–Vodomerni jašek urejajo dostopne ceste oz. koritnice, urejajo jaške in opravljajo tlačne preizkuse položenega cevovoda. Ponovne tlačne preizkuse opravljajo tudi na vodovodu pri čistilni napravi Globel. Na vodovodu pri čistilni napravi Sodražica urejajo okolico jaškov in opravljajo asfalterska dela. Na vodohranih Sinovica in Zapotok potekajo gradbena dela, obnavljajo tudi vodohran Sodražica.

V občini Ribnica se dela nadaljujejo na vodovodu Blate–Vodohran Dolenja vas ter na vodovodu Čistilna naprava Blate–Vodohran Blate pri vodohranu. Ob glavni cesti Dolenja vas–Jašek Jasnica izvajajo tlačne preizkuse in gradijo jašek.

V občini Kočevje potekajo dela na vodovodu Rožni studenec–Vodohran Slovenska vas ter odpravljajo pomanjkljivosti in dodatna dela na vodohranu Kočevska reka.

Naložba v oskrbo s pitno vodo je partnerski projekt občin Kočevje, Sodražica in Ribnica. Namen projekta je zagotoviti zanesljivo oskrbo prebivalcev z varno in zdravo pitno vodo. Z naložbo bodo uredili čiščenje vode na čistilnih napravah, hidravlično izboljšali vodovodno omrežje in omogočili nove priključitve nanj.