Po izjemno mrzlem in zasneženem januarju so se sredi februarja ponovno začela dela na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. V projektu, imenovanem SORIKO, partnersko sodelujejo občine Kočevje, Ribnica in Sodražica, njegov namen pa je preko 25 tisoč prebivalcem na tem območju zagotoviti zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo. Z naložbo, ki bo predvidoma zaključena do konca leta 2018, bodo uredili čiščenje pitne vode na treh čistilnih napravah, zgradili preko 65,5 kilometrov novega vodovodnega omrežja in ga hidravlično izboljšali ter več kot tisoč prebivalcem na novo omogočili priključitev na javni vodovod.

Gradbena dela na projektu SORIKO potekajo skladno z načrti in po pričakovanjih. Po dobrem mesecu zatišja zaradi zimskih razmer so dela ponovno stekla v drugem tednu februarja. Najprej je bilo na vrsti zakoličenje nove trase vodovoda od Jasnice do čistilne naprave Slovenska vas, ki bo med tremi najdaljšimi odseki na projektu in bo dolg dobrih pet tisoč metrov. Trenutno v občini Kočevje že začenjajo z izkopi in zemeljskimi deli na tem odseku. V občini Ribnica pa že potekajo pripravljalna dela na zaključku vodovoda cesta R2-106 – zračnik Jasnica, ki predstavlja nadaljevanje vodovoda od Jasnice do čistilne naprave Slovenska vas.

V občini Sodražica delajo na odseku Globel – Žimarice, kjer nadaljujejo z gradnjo vodovoda in izgradnjo merilnega jaška. Dela se nadaljujejo tudi na vodohranu Globel, začeli so tudi z izgradnjo jaškov za vodohran in čistilno napravo Sodražica. Prav tako izvajajo pripravljalna dela za novo traso vodovoda, ki bo potekala od Ulice na pesek do čistilne naprave v Sodražici.

Izgradnja vseh treh čistilnih naprav, Globel v Sodražici, Blate v Ribnici in Slovenska vas v Kočevju, bo zaključena letos jeseni, sledilo bo enoletno poskusno obratovanje. Načrti za leto 2017 za občino Sodražica so dokončati projekte, ki so jih začeli v preteklem letu, to je izgradnja vodohrana Globel in vodovoda Globel – Žimarice. Na novo bodo zgradili odseke Ulica na Pesek – čistilna naprava Sodražica, Pesek – Jelovec in Pesek – Sodražica. Načrtujejo tudi ureditev zajetja Podstene in dostopne poti do njega ter ureditev vodohrana Sodražica.

Tudi v občinah Ribnica in Kočevje bodo v tem letu dokončali z deli na odsekih, ki so jih začeli graditi v letu 2016. Na novo bodo v Ribnici zgradili še odsek vodovoda od čistilne naprave do vodohrana Blate, ki ga bodo tudi obnovili. V Kočevju pa bodo letos dokončali vodovod od Jasnice do čistilne naprave Slovenska vas, vodovod Nove Ložine – Dolnje Ložine in Dolnje Ložine – Gornje Ložine ter uredili vodohran Kočevska Reka.

Projekt SORIKO je vreden dobrih 25 milijonov evrov. V kolikor bodo finančne zmožnosti to dopuščale, bodo še v tem letu začeli tudi z izgradnjo vodovoda od vodohrana Sodražica do občinske meje z Ribnico, vodovoda od obstoječega omrežja v Ribnici do vodohrana Blate in vodovoda od Slovenske vasi do Rožnega studenca na območju občine Kočevje. Naložbo poleg sodelujočih občin sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Pri čistilni napravi za pripravo pitne vode Slovenska vas trenutno gradijo vodne bazene.
Nadaljuje se tudi gradnja čistilne naprave Blate, prav tako potekajo priprave na izgradnjo čistilne naprave Globel.