Dela na projektu Soriko se nadaljujejo po predvideni dinamiki v vseh treh občinah, ki sodelujejo pri projektu v kakovostnejšo oskrbo s pitno vodo.

V Kočevju v teh dneh potekajo zaključna dela na vodovodu od občinske meje z Ribnico do čistilne naprave v Slovenski vasi, na vodovodu Nove Ložine – Dolnje Ložine ter na vodovodu od Gornjih do Dolnjih Ložin, kjer se pripravljajo tudi na asfaltiranje. Dela na vodovodu od vodohrana Kočevska Reka do Borovca s pripadajočimi objekti so že končana, v teku so priprave na prevzem v upravljanje. Hkrati že potekajo priprave na začetek gradnje novih tras vodovoda, in sicer vodovoda Novi Lazi – Kočevska Reka ter vodovoda od vodohrana Slovenska vas do Rožnega studenca. Z gradbenimi in splošno strojno montažnimi deli nadaljujejo tudi na čistilni napravi Slovenska vas.

Na območju občine Ribnica izvajajo gradbena in strojno montažna dela na vodovodu od vodohrana Blate do čistilne naprave Blate. Z deli nadaljujejo tudi na čistilni napravi Blate, medtem pa se že pripravljajo tudi na obnovo obstoječega vodohrana Blate. Prav tako je odprta nova trasa vodovoda vodohran Blate – Ribnica in odcep za vodohran Dolenja vas, kjer potekajo gradbena in strojno montažna dela.

V občini Sodražica zaključujejo z deli na trasah vodovoda Ulica na Pesek – čistilna naprava Sodražica in vodovoda od čistilne naprave do vodohrana Sodražica. V Podstenah gradijo dostopno pot do zajetja, na vodovodu od vodohrana Sodražica do občinske meje z Ribnico pa potekajo gradbena in strojno montažna dela. Gradnja se nadaljuje tudi na čistilni napravi Globel.