Dela za izgradnjo vodovoda SORIKO se nadaljujejo tudi v decembru. Predvidena zaključna dela na odsekih v občinah Sodražica in Ribnica, kjer so že vgradili nove cevovode, zaradi nizkih temperatur potekajo nekoliko počasneje, kot so načrtovali. Zimske temperature najbolj ovirajo asfaltna dela, zato bodo z deli v letošnjem letu nadaljevali še predvidoma do pričetka božičnih praznikov.

V decembru so v občini Sodražica pričeli z gradnjo tudi na odseku vodovoda od Globeli do Žimaric. Dela na tem odseku potekajo po načrtovani dinamiki.

Pomemben del projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje je poleg izgradnje cevovodov, črpališč in vodohranov tudi izgradnja treh čistilnih naprav za pripravo pitne vode. Dela za izgradnjo čistilnih naprav Slovenska vas in Blate so v prvi gradbeni fazi. Trenutno torej potekajo izkopi, medtem ko se gradnja čistilne naprave Globel še ni začela. Pri čistilni napravi Slovenska vas se izvajalec gradbenih del sooča s težavo vdora podtalne vode v gradbeno jamo, izkop pri čistilni napravi Blate pa upočasnjuje trda kamnina.

Predviden zaključek del izgradnje vodovoda SORIKO je decembra 2018, zaključek gradnje čistilnih naprav za pripravo pitne vode pa oktobra 2017. Z naložbo, ki jo poleg občin Kočevje, Ribnica in Sodražica sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija, bodo uredili ustrezno čiščenje vode na čistilnih napravah, vodovodno omrežje bodo hidravlično izboljšali in omogočili nove priključitve nanj.