Župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič je z direktorjem Komunalnih gradenj Viktorjem Dolinškom podpisal pogodbo za gradnjo vodovoda Zamostec in vodohrana Gotenica. Podpisu je prisostvoval tudi župan občine Sodražica Blaž Milavec. Dela bodo namreč izvedena v sklopu projekta SORIKO – Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije, in katerega vodilni partner je Občina Kočevje.

Projekt SORIKO se v začetku prihodnjega leta tako nadaljuje z gradnjo 100 kubičnega vodohrana v Gotenici, s povezovalnim cevovodom med požarnim črpališčem in novim vodohranom, v dolžini okoli 120 m. V občini Sodražica pa bo urejen vodovodni sistem v kraju Zamostec, v dolžini dobrih 1300 m. Uvedba v delo bo izvedena v roku meseca dni, zaključek del je pričakovati jeseni 2022. Skupna pogodbena vrednost znaša dobrih 600.000 evrov, projekt pa je s strani Kohezijskih skladov in Republike Slovenije sofinanciran v skupni višini 87,4 %. Preostali delež sredstev zagotovita občini Kočevje in Sodražica.

O projektu SORIKO

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je partnerski projekt treh občin, Občine Kočevje, Občine Sodražica in Občine Ribnica. Namen projekta je zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev teh treh občin z varno in zdravo pitno vodo. Z naložbo se uredi čiščenje vode na čistilnih napravah, hidravlično izboljšanje vodovodnega omrežja in omogoči nove priključitve nanj.