Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič sta danes slavnostno podpisala pogodbo o sofinanciranju za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. Projekt v vrednosti dobrih 25,2 milijona EUR, od tega znaša prispevek Evropske unije dobrih 18,7 milijona evrov in znesek Republike Slovenije dobrih 3,3 milijona evrov, prinaša zanesljivo oskrbo prebivalcev občin Kočevje, Ribnica in Sodražica z varno in zdravo pitno vodo.

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje je partnerski projekt treh občin, Kočevje, Sodražica in Ribnica. Današnji podpis pogodbe o sofinanciranju je dal končni zagon za pospešen začetek del nadgradnje vodovodne infrastrukture. Skupaj bo zgrajenih 65.570 metrov vodovodnih cevovodov, 11 črpališč, 4 vodohrani in 3 čistilne naprave za pitno vodo. Na novo bodo na javno vodovodno omrežje priključili 1.312 prebivalcev.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija iz finančne perspektive 2014 – 2020 ter sodelujoče občine iz svojih proračunov.