Začela so se dela na izgradnji 100 m3 vodohrana v Gotenici in 1305 m dolgem vodovodu Zamostec.

Slike vodohran:

Slike vodovod: