Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, ki pomeni nadgradnjo vodovodnega omrežja in izgradnjo treh novih naprav za pripravo pitne vode, je v polnem zamahu. Od pomladi, ko so po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta začeli z gradbenimi deli, je bila do sredine novembra na vodovodnem omrežju opravljena že približno tretjina gradbenih del. Gradbišča so odprta v vseh treh občinah in dela potekajo po pričakovanjih. Še v tem letu želijo zaključiti dela na vseh najbolj perečih odsekih vodovoda in se s tem pripraviti na morebitne neugodne zimske razmere, ki ne bi dopuščale nadaljevanja gradnje. 

Skupaj bodo v sklopu projekta Soriko izgradili 65.570 metrov novih cevovodov in štiri vodohrane. Dela so se najprej začela v občini Sodražica, in sicer na trasi Podstene – Globel – Sodražica. Gradnja vodovoda in povezovalnih jaškov na večini odsekov na tej trasi je že zaključena, zgradili so tudi že nov vodohran Globel. Novi cevovodi so že položeni na odsekih Podstene – Mlake, Mlake – odcep za Globel, odcep R1 – Globel, čistilna naprava Globel – vodohran Globel, Globel – nizka cona, Globel – visoka cona, vodohran Globel – Pesek, Pesek – Sodražica, čistilna naprava Sodražica – vodohran Sodražica in vodohran Sodražica – klorna postaja.

V občini Ribnica dela potekajo na trasi od Blat do Jasnice, kjer so že vgradili nove cevovode in zgradili povezovalne jaške na odseku od čistilne naprave Blate do ceste R2 ter naprej do zračnika Jasnica. Gradnja poteka tudi v občini Kočevje na trasi vodovoda od Kočevske Reke do Borovca. Do sedaj so nove cevovode vgradili na odsekih vodohran Kočevska Reka – Borovec, Borovec – vodohran Inlauf in Borovec – Ravne. Prav tako so že obnovili vodohran Inlauf in postavili malo transformatorsko postajo pri vodohranu Kočevska Reka.

V občinah Sodražica in Ribnica, kjer je nov vodovod posegel v vozišča, trenutno asfaltirajo ceste. V vseh treh občinah na omenjenih trasah gradijo še priključne in povezovalne jaške, v Kočevju pa poteka še izgradnja črpališča Borovec. V kratkem načrtujejo pričetek del za urejanje črpališča ob vodohranu Kočevska Reka, pričetek del na novi trasi od občinske meje med Ribnico in Kočevjem do čistilne naprave v Slovenski vasi ter v občini Sodražica začetek del na odseku Globel – Žimarice.

Dela na terenu potekajo po pričakovani dinamiki. K temu pripomore tudi dobro sodelovanje vseh na projektu, vključno s sodelovanjem prebivalcev v okolici gradnje, ki dogajanje dobro sprejemajo. Poleg dejstva, da gre za enega bolj razgibanih terenov v državi, je največja ovira, s katero se izvajalci gradnje občasno srečujejo, slabo vreme z močnejšimi nalivi, ko morajo vodo prečrpavati iz kanalov vodovoda in drugih gradbenih jam. Predviden zaključek del izgradnje vodovoda je decembra 2018, zaključek gradnje čistilnih naprav za pripravo pitne vode pa oktobra prihodnje leto, sledilo bo še enoletno poskusno obratovanje. Tako načrtujejo začetek obratovanje novega enotnega vodovoda za občine Sodražica, Ribnica in Kočevje v začetku leta 2019.

Z naložbo bodo prebivalcem zagotovili zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo, 1378 prebivalcev pa bodo na novo priključili na javni sistem vodooskrbe. Vrednost projekta znaša dobrih 25 milijonov evrov, sofinancirata ga Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija, razliko pa zagotavljajo sodelujoče občine iz svojih proračunov.

OBČINA SODRAŽICA

AB jašek na odseku Podstene – Mlake

AB jašek na odseku Mlake – Globel

Vodohran Sodražica – klorna postaja

Čistilna naprava Sodražica – vodohran Sodražica

Globel – visoka cona

Globel – nizka cona

Pesek – Sodražica

Gradnja vodohrana Globel

Vodohran Globel

Vodohran Globel – Pesek

Cesta R2 – Globel

Cesta R2 – Globel asfalti

Borovec – Ravne

Kočevska Reka – Borovec

Borovec – vodohran Inlauf

Notranjost vodohrana Inlauf

Vodohran Inlauf (obnovitvena dela)

Mala transformatorska postaja pri vodohranu Kočevska Reka

Priprava platoja z dovodi za hidropostajo Borovec

 

OBČINA RIBNICA

Čistilna naprava Blate – cesta R2

Čistilna naprava Blate – cesta R2 asfalti

Čistilna naprava Blate – cesta R2 vodomerni jašek

Cesta R2 – zračnik Jasnica